NIE SI PRIHLÁSENÝ/Á
Pre plné využitie webu sa musíš prihlásiť alebo zaregistrovať.

Pravidlá servera BattleLand.eu
Téma založil frendlyZ📒 
VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

Nakoľko nie je možné vypísať všetky možné spôsoby na porušenie pravidiel, chcem vás poprosiť o používanie zdravého rozumu pri hraní na naších serveroch. Ak uvidíte niečo, čo by bolo zvyčajne považované na iných serveroch ako zakázané, ale nie je to napísané medzi pravidlami, napíšte o tom Správcovi alebo Adminovi.

 

Ak si myslíš, že si bol neprávom zabanovaný, podaj si žiadosť na https://www.battleland.eu/forum/ziadost-o-unban/

 

📖 ZOZNAM PRAVIDIEL

§1.1 Je zakázané propragovať iné herné servery/portály.
§1.2 Je zakázané nadávanie, urážanie, hanobenie a ponižovanie Hráčov či Admin Teamu.
§1.3 Je zakázané používať vulgarizmy a neslušne sa vyjadrovať v chate.
§1.4 Je zakázané používať cheaty, mody a iné modifikácie uľahčujúce hru.
§1.5 Je zakázaný spam a písanie do chatu iným jazykom ako sk/cz/en.

 


§2.1 Je zakázané mať mobtrapku, obvod, alebo zvieraciu farmu, ktorá nadmerne zaťažuje server.
§2.2 Je zakázané griefovať alebo inak poškodzovať stavby alebo farmy iných hráčov.
§2.3 Hráč je povinný rešpektovať pokyny členov AdminTeamu (Helper do AdminTeamu patrí tiež).
§2.4 Hráč sa zaväzuje v plnej miere rešpektovať pravidlá serveru.
§2.5 Je zakázané prejavovať rasizmus, vyhrážanie sa a vydávanie sa za niekoho iného!
§2.5 Je zakázané šikanovať alebo inak urážať ostatných hráčov.


§3.1 Sú zakázané akékoľvek podvody na Hráčoch, členoch Admin Teamu, či všeobecné podvody.
§3.2 Hráč je Povinný riadiť sa pokynmi Moderátora alebo Administrátora.
§3.3 Je zakázané spamovanie, žiadanie o OP, itemy, mobov, zmenu času/počasia alebo úpravu terénu World Editom.
§3.4 Je zakázané teleportovanie hráčov za účelom ich zabitia alebo okradnutia.


§4.1 Hráči majú zakázané navzájom si požičiavať veci, peniaze alebo tokeny. Pokial vás niekto takto okradne, AdminTeam nie je povinný to riešiť.
§4.2 Hráč má právo si za tokeny zakúpiť akúkoľvek položku, ktorá je v ponuke. Nikto nemá právo jeho rozhodnutie meniť.
§4.3 Hráči nemajú povolené obchodovať s reálnou menou (Kč, €, ...)


§5.1 Je zakázané akýmkoľvek spôsobom duplikovať itemy alebo zneužívať bugy Minecraftu
§5.2 Je zakázané používať viac ako 1 účet na jednu IP. V prípade, ak chcete hráť dvaja z jednej domácnosti, napíšte nám na Discord do sekcie Podpora alebo kontaktujte administrátora.
§5.3 Je zakázané obchádzanie banu/mute vytváraním iných herných účtov.


Hráč je povinný priebežne sledovať pravidlá na webe pre ich prípadnú zmenu.

 

🔒 TRESTY ZA PORUŠENIE PRAVIDIEL

Helper, Moderator a Administrátor môže udeliť v prípade porušenia pravidiel následújce tresty podľa závažnosti prehrešku:


SPAM, NADÁVKY, VULGARIZMY
● napomenutie 
● mute v rozsahu od 5 minút do 1 hodiny
● dočasný ban v rozsahu 1 hodiny až 3 dní


URÁŽKY, RASIZMUS
● umlčanie podľa uváženia admina
● dočasný ban v rozsahu 1 hodiny až 2 dní 
● permanentný ban s možnosťou o unban


CHEATY, EXPLOITY a VYUŽÍVANIE BUGOV
● dočastný ban v rozsahu 24 hodín až 5dní
● trvalý ban s možnosťou žiadosti o unban
● trvalý IP ban bez možnosti o unban

GRIEFING A POŠKODZOVANIE MAJETKU INÝCH HRÁČOV
● uveznenie v rozsahu 2 hodín až 48 hodín

● dočastný ban v rozsahu 24 hodín až 5 dní
● trvalý ban s možnosťou žiadosti o unban


Žiadosť o unban môže hráč podať na fóre. Žiadosti o unban podané v hre, nebudú akceptované!

 


EDIT: Posledná zmena 31.1.2021